Politikalar

Kalite Politikamız

Çelik Konstrüksiyon Prefabrik Yapı ve İnşaat konularında uzman olan ve Dünya'nın farklı bölgelerinde uluslararası saygın firmalar ile iş yapabilme yetenek ve altyapısına sahip firmamız;

 • Sunduğu çözümler ve müşteri odaklılığı,
 • Sürekli olarak kaliteli üretimi,
 • Güven ve istikrarı ön planda tutarak
 • Yasal, müşteri ve ülke şartlarına uyumu,
 • Yüksek kapasite ile zamanında teslimi,
 • Satış sonrası hizmetleri,

ile Müşteri memnuniyetini sağlayacak ve arttıracaktır.

Dünya pazarlarında, en ağır ve rekabetçi koşullarda yaşam tesisleri ve kamplar kuran firmamızın amaçları;

 • Kalite yönetim sistemine uymak ve izlenebilir parametreler ile sürekli iyileşmeyi garanti etmek.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek; yenilikçi ve iyileştirme prensipleri ile şirketin gelişimini sağlamak ve üst düzeye ulaştırdığı kalitesini korumak.
 • Ürün ve hizmetleri uluslararası standartlarda, planlanan zaman, kalite ve maliyette sunmak.
 • Mühendislik hizmetleri ile optimum maaliyetle üretim yaparak müşterilerinin fiyat/kalite beklentilerine uygun çözümler sunmak.
 • Fırsatları başarıya dönüştürmek, verimli ve karlı bir şirket olmak
 • Kurumsal yönetim ve profesyonel proje yönetimi ile sektörde öncü ve lider bir kuruluş olmak.
 • Benzer sektörlerde fark yaratmak.
 • Her türlü saha koşullarına hızlıca adapte olup bölgenin hakimi olmak.
 • Organize olmuş bir iş bölümü ve akışı ile gelişmeleri takip etmek.
 • Sürekli eğitim ile çalışanların bireysel katkılarını arttırmak.
 • Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kuruluş olmak.
 • Çalışanlara ve topluma değer katmak.
 • Risk tabanlı yaklaşımı esas alarak; şirketin varlığını, güvenilirliğini, gelişimini ve devamlılığını garanti altına almak.
 • Bu prensipler, şirketimizin tüm çalışanları tarafından öğrenilecek ve uygulanacaktır.  

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Dorçe en üst kalite seviyesinde üretim ve montaj faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda doğal çevrenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ana hedefleri arasındadır. Bu nedenle aşağıdaki konuların teminini ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder:

 • Çevre ve İSG performansının sürekli iyileşmesini sağlamak;
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasal ve diğer (İşveren, Dorçe, Yerel,..vb.) şartlara uymak;
 • Çevresel etkileri ve İSG risklerini en aza indirecek önlemleri almak;
 • Teknolojik seçenekleri uygulayarak ve doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak, kirliliğinin önlenmesini sağlamak;
 • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, mühendislik prensipleri çerçevesinde yatırımlarımızda Çevre ve İSG performansımızı iyileştiren teknolojileri uygulamak;
 • Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının ve Çevre bilincinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Proje uygulama safhalarında, Çevre etkilerini, Sağlık ve Güvenlik risklerini en aza indirecek şekilde uygulamalar yapılmasını sağlamak;
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreyi etkileyebilecek konularda çalışanların katılımını sağlamak;
 • Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için Çevre ve İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;
 • Dorçe’yle aynı çevre prensibinde pratikte mümkün olduğu kadar çok malzemenin azaltılmasına, yeniden kullanılmasına yardımcı olmak ve geri dönüştürülmesinin benimsenmesi konusunda; kıt olan dünya kaynaklarını korumak ve yenilenmesini sağlamak amacıyla işverenlerimizi, altyüklenicilerimizi, taşeronlarımızı ve ürünlerimizi geri dönüştürenleri teşvik etmek

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

ISO 27001:2013 standardı gerekliliklerine göre kurulmuş ve sürdürülmekte olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile firmamız; bünyesinde yürütülmekte olan ithalat, ihracat, transit, gümrükleme, dış ticaret işlemleri ile ilişkili birimlerindeki bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla firmamız;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal ve iş gereksinimleri ile sözleşmeye dayalı bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyum sağlar.
 • Bilgi varlıkları üzerinde tanımlı riskleri bertaraf etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluşturur ve sürekliliğini sağlar.
 • İş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ile sistemleri geliştirir ve sürdürür.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim ve öğretim aktiviteleri düzenler.
 • Bilgi güvenliği kontrol hedeflerini belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle BGYS’ni sürekli iyileştirir.
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemlerin alınmasını ve gerekli yaptırımların icra edilmesini sağlar.

 

Süheyla ÇEBİ KARAHAN

CEO / Yönetim Kurulu Başkanı