Sertifikalar


TS-EN-ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001
TS-EN-ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001
OHSAS  18001:2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TSE 27001 Bilgi Güveliği Yönetim Sistemi Sertifikası
TSE-ISO-EN 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Hizmet Yeterlilik Belgesi
TSE-HYB
Hizmet Yeterlilik Belgesi

6.	EN 1090-2 - EXC.2 Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası (CE Sertifikası)
EN 1090-2 - EXC.2 Fabrika Üretim Kontrol
CE Sertifikası
En ISO 3834-2
EN ISO 3834-2
Kaynaklı İmalat Kalite Sistemi
SRO Construction
SRO Sertifikası - İnşaat
Rusya
SRO Engineering
SRO Sertifikası - Mühendislik
Rusya
GOST Russia
GOST Sertifikası
Rusya
11.	ST-RK-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Kazakistan
ST-RK-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Kazakistan
12.	Kazakistan Uygunluk Sertifikası - Konteyner
Kazakistan Uygunluk Sertifikası
Konteyner
Kazakistan Uygunluk Sertifikası - Mobile Camp Trailer
Kazakistan Uygunluk Sertifikası
Treyler
14.	Kazakistan Uygunluk Sertifikası - Modüler Panel Binalar
Kazakistan Uygunluk Sertifikası
Modüler Panel Binalar
15.	Kazakistan Uygunluk Sertifikası - Ön üretimli Çelik Konstrüksiyon Binalar
Kazakistan Uygunluk Sertifikası
Ön üretimli Çelik Konstrüksiyon Binalar